Gwarancja, reklamacje i zwroty

Zgodnie z Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w ciągu 2 lat od daty zakupu.

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zakupionej rzeczy bez wad. W przypadku stwierdzenia wadliwości zakupionego produktu lub wadliwości usługi świadczonej przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.

W przypadku reklamacji Klient powinien wypełnić formularz reklamacyjny, a następnie wysłać go na adres e-mail: biuro@platformaratownicza.pl. Formularz reklamacyjny dostępny jest tutaj.

Klient zgłaszając reklamację proszony jest o przesłanie towaru wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia reklamacyjnego na adres:

Paweł Cygan Save a Life Platforma Ratownicza
Złotniki 76
32-125 Wawrzeńczyce

O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta sklep naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość zakupionego towaru. W przypadku pozytywnego rozpatrzonej reklamacji oraz przyznania zwrotu gotówki Klient otrzyma pieniądze w formie przelewu na numer rachunku bankowego podany w zgłoszeniu reklamacyjnym, w terminie do 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

___________________________________________________________________

FORMULARZ REKLAMACYJNY

FORMULARZ ZWROTU