Sprzęt szkoleniowy

Pierwsza pomoc to temat wszechobecny, wymagany w szkole, miejscu pracy, w służbach mundurowych ale powinien być znany każdemu kto ceni sobie bezpieczeństwo własne i chce umieć udzielić pomocy w razie wypadku. Znajomość anatomii i prawidłowego postępowania ułatwia odpowiedni treningowy sprzęt jak fantomy, defibrylatory szkoleniowe oraz zestawy pozorujące rany. Nowoczesne fantomy szkoleniowe posiadają technologię maksymalnie wspomagającą efektywną naukę, gdzie podczas wykonywanych ćwiczeń dostajemy informację o jakości wykonanych działań i na bieżąco można je korygować. Do przeprowadzenia szkolenia medycznego niezbędnym sprzętem jest AED treningowe, które realnie odwzorowuje pracę i reakcję defibrylatora. Wgrane scenariusze zachowań i jasne podpowiedzi trenera AED efektywnie przeprowadzą szkolenie z resuscytacji.