Tablice informacyjne

Tablica informacyjna AED, instrukcja rozszerzona
75,00 zł
(brutto)
Tablica informująca o zainstalowaniu w obiekcie lub najbliższym otoczeniu defibrylatora AED. Prosty i przejrzysty komunikat jest łatwo dostrzegalny i jednoznaczny w odbiorze. Dodatkowo na tablicy umieszczono instrukcję postępowania w razie zagrożenia życia. Instrukcja pierwszej pomocy graficznie i słownie, krok po kroku prowadzi ratującego przez udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu.