Faktury i paragony

Do każdego zamówienia dołączona zostaje faktura bądź paragon potwierdzająca zakup. Dostarczona faktura lub paragon są podstawą gwarancji oraz reklamacji.

Faktura zostaje wystawiona zgodnie z danymi podanymi przez kupującego w trakcie realizacji zamówienia.